Captain Toad: Treasure Tracker (WiiU)

Region: USA

Game Listing

Staff

Takashi Abe
Yuri Adachi
Masaya Akiyama
Katsuyasu Ando
Norihiro Aoyagi
Koji Aoyama
Hiroki Araya
Shigetoshi Gohara
Kazunori Hashimoto
Koichi Hayashida
Shinya Hiratake
Hiroaki Hishinuma
Takeshi Hosono
Mei Ide
Toru Inage
Asami Inoue
Jun Ishioka
Akira Ito
Daisuke Ito
Yuichi Iwasa
Satoshi Kaji
Akiko Kato
Masayuki Kawakita
Satoshi Kawamura
Kyoko Kawasaki
Mio Kikuchi
Yotaro Kiriyama
Yuka Kitahara
Yusuke Kitazono
Tsuyoshi Komura
Youngseok Kong
Naoto Kubo
Tatsuya Kurihara
Hirokazu Matsuda
Yasuhiko Matsuzaki
Naoki Mineta
Satoshi Miyama
Shigeru Miyamoto
Yosuke Mori
Takafumi Moro
Kenta Motokura
Sho Murata
Kazuhiro Musa
Yuki Nakamura
Naoya Nihei
Daiki Nishioka
Yuta Ogawa
Shingo Okamoto
Keisuke Okubo
Tatsuro Ota
Koki Sasaki
Eisaku Sato
Masakaze Sato
Seiga Sato
Futoshi Shirai
Hideyuki Sugawara
Mayako Sugimoto
Yuya Takezawa
Hajime Tamura
Wataru Tanaka
Hirotaka Tanikawa
Wataru Tanimura
Mizuki Tatsuno
Daisuke Tsujimura
Chiaki Uchida
Daisuke Watanabe
Ce Xu
Atsushi Yamaguchi
Kazumi Yamaguchi
Yu Yamamoto
Jumpei Yamashita
Yuta Yamashita
Mahito Yokota
Akane Yoshida
Rikuto Yoshida
1-UP Studio Inc.
DIGITAL Hearts Co., Ltd.
Mario Club Co., Ltd.
Mox Co., Ltd.

NOA Staff

David Carrasco López
Stacey Deddo
Raymond Elliget
Laurence Millerioux-Tanen
Rob Tunstall
Erika Webright
Thaddée Wiseur
NOA Product Testing

NOE Staff

Daniel Campbell
Giaime Carbonara
Ben Frenchman
Arne Glinka
Petra Gyarmaty
Sabrina Jouillat
Federico Maggi
Araceli Mazón Figueroa
Pedro José Moreno Villar
Enrique Sánchez Rosa
Nicolas Sciotti
Pete Sheppard
Giuseppe Tangerini
Janine Wetherell
NOE QUALITY ASSURANCE

Special Thanks

Hiroshi Arai
Takeshi Hayakawa
Sayaka Hayashi
Youichi Hirota
Gen Kadoi
Haruka Kakinuma
Ayaka Kawamura
Naoki Koga
Yoshiaki Koizumi
Keisuke Matsui
Saki Murayama
Yusuke Nakano
Atsumi Sasamoto
Kaoru Sato
Hideaki Shimizu
Yoshikazu Sumioka
Kiyoshi Takeuchi
Takashi Tezuka
Tsuyoshi Watanabe
All General Support Group
Nintendo Tokyo Office
All EAD

Executive Producer

Satoru Iwata