Mario and Donkey Kong: Minis on the Move (3DS download software)

Region: USA

Game Listing

Nintendo Software Technology

Nintendo Co., Ltd.

Executive Producer

Satoru Iwata

Supervisor

Shigeru Miyamoto

General Producer

Shinya Takahashi

Producer

Kensuke Tanabe

Project Management

Akiya Sakamoto

Visual Producer

Takayoshi Sato

Bilingual Project Coordination

Fumihiko Hayashi

Music Supervisor

Koji Kondo

Graphic Supervisors

Chiaki Aida
Kanae Dohta
Tsuyoshi Watanabe

Illustration

Yuri Adachi

Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

UI Supervisors

Miyako Takayama
Kiyomi Itani
Seiji Shibaguchi

Artwork

Norio Asakura
Kunihiro Hasuoka
Ryo Koizumi

Technical Support

Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda

Special Thanks

Yoshihito Ikebata
Kazuyuki Gofuku
Norihito Ito

Nintendo of America