Mario Golf: Advance Tour (GBA)

Region: USA

Game Listing

Subscript & Game Design

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director

Yasuhiro Taguchi

Graphic Director

Fumihide Aoki

Sound Director

Masaaki Uno

Assistant Director

Yusuke Sugimoto

Game Design Staff

Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

System Programming

Yasuhiro Taguchi
Haruki Kodera

Window Programming

Yutaka Yamamoto

Event Programming

Akiko Sato
Kaoru Shimada
Kazunori Mimori
Hiroyuki Watanabe

AI Programming

Kenji Numaya

Opening Programming

Toru Takamatsu

Character Design

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

Original 3-D Models

Nintendo EAD Staff

Character Animation

Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Junko Nakamura
Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Akihito Kimura

Map Graphics

Masayuki Hashimoto
Ryo Inoguchi
Shinichiro Sugimoto

Windows & Lettering Design & Graphics

Mitsumasa Muraishi
Natsuko Takeuchi
Ayumu Shindo

Music

Motoi Sakuraba

Sound Effects

Masaaki Uno
Takeshi Arai

Voice

Kazumi Totaka
Scott Burns
Heidi Darschke
Dex Manley
Trevor Smith
Jen Taylor
Rich Amtower
Nate Bihldorff
Sara Rades
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Colin Kastner
Tom Eberspecher
Neena Patel
Charles Martinet

Supervisor

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphic Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue

CG Illustration

Keisuke Kadota
Yusuke Nakano
Aya Oyama

Coordination

Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Shinya Sano
Atsushi Okada

North American Localization

William Barnes
Nate Bihldorff

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan

Special Thanks

Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda

Produced by

Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer

Satoru Iwata