Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

Region: USA

Game Listing

Game Design: Main

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director

Haruki Kodera

Sound Director

Masaaki Uno

Opening Movie Director

Atsushi Fujimoto
Kazuhiko Tsukada

Assistant Director

Yusuke Sugimoto
Toru Takamatsu
Akiko Sato

Text

Shugo Takahashi
Yusuke Sugimoto
Kentaro Sakou
William Barnes
Shawn Seavers

Game Design: Staff

Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

Lead Programmers

Haruki Kodera
Toru Takamatsu
Kazunori Mimori

Programmers

Yutaka Yamamoto
Hiroyuki Ichikawa
Hiroyuki Watanabe

Sound Programmer

P. E. Jareth Hein

Support Programs

Kaoru Shimada
Akiko Sato
Yasuhiro Taguchi

Graphic Director

Fumihide Aoki

Character Design

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

Original 3-D Model

Nintendo EAD Staff

3-D Character Graphics

Yoshiyuki Tagawa

3-D Character Animation

Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Masayuki Hashimoto
Shinichiro Sugimoto
Mitsuru Fukumoto
Kaori Matsunaga
Natsuko Takeuchi
Keiichiro Yoshitake
Yoshiyuki Tagawa

3-D Map Graphics

Mitsumasa Muraishi
Masayuki Hashimoto
Kanako Horiguchi
Natsuko Takeuchi
Ryo Inoguchi

Windows & Lettering Design & Graphics

Akihito Kimura
Junko Nakamura
Ryo Inoguchi
Ayumu Shindo

Opening Movie Plan

Ryo Inoguchi
Atsushi Fujimoto

Opening Movie

Kazuhiko Tsukada
Endo Takashi

And Movies Staff

Goh Aun Hoe
Ooi aik Seong
Liu Pee Hieng
Loh Wong Loon
Yap Hon Wui
Gan Jye Wey
Tung Soon Heng

Opening Movie Script

Leslie Swan
Nate Bihldorff
Bill Trinen

Music

Motoi Sakuraba

Sound Effects

Masaaki Uno
P. E. Jareth Hein
Takeshi Arai
Hikaru Ogawa
Yoji Inagaki
Mitsuhiro Hikino
Toru Minegishi
Hideaki Shimizu

Sound Support

Koji Kondo

Voice

Kazumi Totaka
Scott Burns
Heidi Darschke
Dex Manley
Deanna Mustard
Delores Rogers
Trevor Smith
Jen Taylor
Charles Martinet

Supervisor

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphic Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato

CG Illustrators

Yusuke Nakano
Keisuke Kadota
Yoshitomo Kitamura

Coordination

Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Atsushi Okada
Kenichi Nishida

North American Localization

Rich Amtower
William Barnes
Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Shawn Seavers
Bill Trinen

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Tim Casey
Scott Callahan
Arnie Myers
Kiyo Ando
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Chris Dolan
Dougall Campbell
Erik Johnson
Jack Smart
James Sakshaug
Jason Mahaffa
Jim Holdeman
Joel Simon
Kathy Huguenard
Melvin Forrest
Nicko Gonzalez
Patrick Taylor

Special Thanks to

Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
Super Mario Club Staff
Polyassets United INC
digitalscape INC

Produced by

Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer

Satoru Iwata