Mario Hoops 3-on-3 (NDS)

Region: USA

Game Listing

Director

Shin Azuma

Planning Assistant

Kosuke Miyamoto

Battle Planning & Animation Design

Satoshi Sumida

Character & Animation Design

Takashi Itai

Map Design

Masahito Wakimura

Effects & UI Design

Toru Honda

Game Programming

Hideki Matsuoka

System Programming

Katsunori Kataoka

UI Programming

Takeshi Watanabe

Sound Programming

Yasuhiro Maeda

Illustration

Gen Kobayashi

Music Composition & Arrangement

Masayoshi Soken

Sound Editing

Tomohiro Kamiya

Programming Support

Masashi Nakamichi
Kunitaka Yoshioka

Design Support

Masahiro Shinoda

Graphic Supervisors

Tsuyoshi Watanabe
Yo Onishi
Koichi Ishii
Toshiyuki Itahana
Tetsuya Nomura

Illustration Supervisors

Yusuke Nakano
Masanori Sato

Sound Supervisors

Koji Kondo
Taro Bando

Sound Manager

Masayuki Tanaka

Sound Coordinator

Masashi Kitagawa

Voices

Charles Martinet
Kaoru Sasashima
Hironori Miyata
Kazumi Totaka
Katsumi Suzuki
Sanae Susaki
Takashi Nagasako
Nate Bihldorff
Michael-Christopher Koji Fox
Noriko Iwahara

Artwork

Nanako Kinoshita
Toki Iida
Yosuke Hamada

NOA Product Testing

Shuji Hashimoto
Rob Crombie
Kyle Hudson
Randy Shoemake
Eric Bush
Sean Egan
Rich Richardson
Mika Kurosawa
Arnold A. Myers II
Teresa Lillygren
Tomoko Mikami
Kathy Huguenard

North American Localization

Nate Bihldorff
Thomas Connery

North American Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

Debug

Tetsuya Hiraoka
SQUARE ENIX Quality Assurance Staff

Special Thanks

Tsuyoshi Tanaka
Toshiaki Naito
Nobufumi Yamada
Sota Onji
Jyunpei Takeba
Wataru Suzuki
Kento Takeda

Public Relations

Ryuta Kaimoto
Hiroaki Yamaguchi

Production Manager

Miki Akakura

General Management

Shinji Hashimoto

Coordination

Yutaka Takehisa

Associate Producers

Toru Osawa
Yoshinori Tsuchiyama
Chikara Shibata

Producers

Toyokazu Nonaka
Hiroyuki Miura

Senior Producers

Hiroshi Sato
Takashi Tokita

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Executive Producers

Satoru Iwata
Yoichi Wada