Mario Kart DS (NDS)

Region: USA

Game Listing

General Producer

Shigeru Miyamoto

Producer

Hideki Konno

Directors

Makoto Wada
Yasuyuki Oyagi

Mission-Run Mode Director

Kimiharu Hyodo

Wi-Fi Mode Director

Katsuhito Nishimura

Planning

Shinya Hiratake
Taku Matoba

Programming Director

Katsuhisa Sato

System Programming

Yusuke Shiraiwa

2D Object/UI Programming

Jyunya Kameda

Item Programming

Ichiro Suzuki

Object Programming

Shunsaku Kato

Wi-Fi Programming

Yukihiko Ito

UI Programming

Hiroyuki Kono
Soichi Nakajima
Yusuke Shibata

Design Director

Yoshiki Haruhana

Course Director

Hiromu Takemura

Course Design

Hirotake Ohtsubo
Yoshihisa Morimoto
Taeko Sugawara

Object Design

Masaaki Ishikawa
Masanobu Sato

UI Director

Takahiro Hamaguchi

UI Design

Emi Tomita
Hidekazu Ota
Tomoko Ichikawa
Hiroko Tsuji
Yoshifumi Masaki
Takako Ishii

Effects Director

Keijiro Inoue

Effects Design

Motoaki Fukuda
Sayaka Yano

Sound Director

Mitsuhiro Hikino

Music

Shinobu Tanaka

Sound Effects

Sanae Susaki

Voice

Charles Martinet
Jen Taylor
Scott Burns
Nate Bihldorff
Kazumi Totaka
Takashi Nagasako
Deanna Mustard
Toru Asakawa
Delores Rogers

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Hironobu Kakui
Shingo Okamoto
Toru Inage

Programming Support

Tetsuya Sasaki
Tsutomu Araki
Yuuki Onozawa
Satoru Osako
Tetsuya Nakata
Akio Terui
Programming Support Group

Development Environment Support

SPD Development Environment and Art Group

Debug

Yuuki Tanikawa
Nobuo Matsumiya
Yoshinori Oie
Super Mario Club

Nintendo Wi-Fi Connection