Mario Kart Wii (Wii)

Region: USA

Game Listing

General Producer

Shigeru Miyamoto

Producer

Hideki Konno

Director

Yasuyuki Oyagi

Planning

Minoru Narita
Taku Matoba
Kentaro Tominaga
Yugo Hayashi
Kosuke Yabuki

Programming Director

Katsuhisa Sato

Programming

Yusuke Shiraiwa
Yukihiko Ito
Keiichiro Kato
Ichiro Suzuki
Shigetoshi Kitayama
Jun Ito
Takeshi Miyamoto
Yoshinori Konishi
Takahiro Takayama
Kensuke Muraki

Course Directors

Hirotake Ohtsubo
Yoshihisa Morimoto

Course Design

Koji Kitagawa
Taeko Sugawara
Akito Osanai
Yasutomo Nishibe
Miki Watanabe
Masahiro Kawanishi
Shunichi Shirai
Atsushi Miyagi
Mari Fujita

Character Director

Daisuke Kageyama

Character Design

Keisuke Nishimori
Tomomi Iwasaki
Yoko Tanaka
Kazunori Fujii
Hiroyuki Inoue
Takahiro Koizumi
Shuhan Goya
Shinsuke Yamasaki

UI Design

Tokihiko Toyoda

Effects Design

Yoko Fukuda

Design Support

Yoshiki Haruhana
Takahiro Hamaguchi
Keijiro Inoue
Akiko Hirono
Michiko Iwasawa
Takuro Shimizu
Takeshi Koike

Music

Asuka Ohta
Ryo Nagamatsu

Sound Effects

Atsushi Masaki
Masato Mizuta

Sound Support

Hajime Wakai

Demo Movie Director

Hiroyasu Kuwabara

Demo Movie

Shigeki Yoshida
Daisuke Nobori
Eriko Kimura
Chiaki Aida
Naoki Mori

Voice

Charles Martinet
Sam Kelly
Deanna Mustard
Kenny James
Caety Sagoian
Mercedez Rose
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Toshihide Tsuchiya
Kazumi Totaka
Ayumi Nagao
Fumihiro Okabayashi
Hitomi Hirose
Katsuhiro Harasawa
Takuya Sato
Tomo Adachi
Tomoyuki Higuchi
Yuko Kaida

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Hironobu Kakui
Shintaro Jikumaru

Programming Support

Tetsuya Nakata
Keizo Ohta
Takuhiro Dohta
Programming Support Group

Debug

Yuuki Tanikawa
Akihiro Sakatani
Super Mario Club

NOA Localization

Gema Almoguera
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Kevin Sullivan

NOA Localization Management

Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing

Masayasu Nakata
Robert Crombie
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Tim Casey
Patrick Taylor
Roger Harrison
Melvin Forrest
Israel Cruz-Morales
Jason Mahaffa
David Hunziker
Tomoko Mikami

NOE European Localisation Management

Andy Fey
Takashi Katagiri

NOE Translation

Andrea Jähn
Thomas Berthollet
Amparo Almodóvar Prieto
Alessandro De Luca
Patrick Shields

NOE Testing Team

Andrea De Benedetto
Patrick Thorenz
Guillaume Deschamps
Arrate Ugarte Sandonís
Pietro Faccio

Graphic Supervisors

Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Artwork

Takayoshi Matsui
Keisuke Kadota

CG Illustration

Yuri Adachi
Shigehisa Nakaue
Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisors

Wataru Yamaguchi
Yusuke Nakano

Special Thanks

Shigeo Touma
Eitaro Yamamoto
Naoki Nakamura
Taro Bando
Takumi Kawagoe
Haruyasu Ito
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
All EAD

Executive Producer

Satoru Iwata