Mario Party (N64)

Region: USA

Game Listing

Game Director

Kenji Kikuchi

Mini-Game Designer

Masanori Shiku

Planners

Tsutomu Komiyama
Fumihisa Sato
Takeo Monma

Planning Advisor

Shinichi Nakata

Chief Programmers

Hideki Sahashi
Takahiro Haga
Kazuhiro Matsushita

Programmers

Kazuyuki Kimura
Syunsuke Tanaka
Takuya Hiraizumi
Masahide Tomita
Noriyuki Tanabe
Satoshi Ezaki
Isao Kobayashi
Atsuko Koike
Shinji Shibasaki

Design Director

Koji Matsuura

Planning Designers

Yukinori Goto
Mayu Inaida
Hiroshi Kaieda

Designers

Kayo Fujimoto
Masahide Inaba
Miho Nitta
Kikuko Nagasawa
Rie Ueshima
Akinobu Sekiguchi
Hirofumi Ohtake
Hiroshi Hayashi
Misa Nagai
Akemi Ihara
Yasuaki Takahashi
Satoshi Fukuda
Yoshinobu Kakizaki
Shiho Syuda
Toshinori Fujii
Takeshi Murata

Original Character

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Model

Nintendo EAD

Sound Director

Akihiro Sato

Music Composer

Yasunori Mitsuda

Music Programmer

Hironao Yamamoto

Sound Effect Designers

Osamu Narita
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System Programmers

Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Sampling Voice

Charles Martinee
Asako Kozuki
Eriko Ibe

Technical Support

Hiroyasu Sasano
Shinobu Kumaoka
Fumihiko Itagaki
Miyuki Kawashima

Graphic Support

Yoichi Kotabe
Shigefumi Hino

Sound Support

Koji Kondo
Taro Bando
Yoji Inagaki

Progress Management

Toshinori Oyama

Package Illustrator

Wataru Yamaguchi

Manual Editor

Haruki Mitani

Special Thanks to

Yasuhiro Sakai
Hiroshi Sato
Makoto Kano
Masanori Sato
Mitsuhiro Kadowaki
Takashi Sawaguchi
Masako Ishikawa
Osamu Tsujikawa
Katsumi Kawamura
All Nintendo
All Hudson
Super Mario Club staff
HVQ Picture Coding System

Product Manager

Atsushi Ikeda

Coodinator

Masaki Tawara

Supervisor

Shigeru Miyamoto
Kenji Miki
Hidetoshi Endo

Producers

Shinji Hatano
Shinichi Nakamoto

Executive Producers

Hiroshi Yamauchi
Hiroshi Kudo