Mario Party 4 (GCN)

Region: USA

Game Listing

Programmers

Senior Art Director

Koji Matsuura

Art Design Director

Yukinori Goto

Art Designers

Artists

Motion Advisor

Shouji Mizuno

Original Characters

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Models

Nintendo staff

Sound Director

Shohei Bando

Music

Ichiro Shimakura

Music Programmers

Shohei Bando
Ichiro Shimakura

Sound Effects

Osamu Narita

Sound Programmers

Keita Hoshi
Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Graphics Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Sound Support

Koji Kondo

North American Localization