Mario Party 5 (GCN)

Region: USA

Game Listing

Game Director

Kenji Kikuchi

Planning Director

Syuichiro Nishiya

Game Design

Shinichi Nakata

Planners

Fumihisa Sato
Daisuke Takeuchi
Satoru Yokota
Hiroshi Baba
Takeru Sugimoto
Yuka Sasaki
Atsushi Nakao
Shigeru Okita

Programming Director

Hideki Sahashi

Programming

Mitsuhiro Takahashi
Hiroshi Ishimaru
Kei Kondou
Yukio Ohde
Tomohisa Saito
Shinichi Kasahara
Shinichi Hiramori
Yusuke Takumi
Tsuyoshi Kawajiri
Kazufumi Shimizu
Yoshimichi Oban
Yoshiyuki Uchiyama
Akira Matsumoto
Kenji Oohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Izumi Fukuda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Tadao Syoyama
Takayuki Hanamasu

Senior Art Director

Koji Matsuura

Design Director

Yukinori Goto

Graphic Design

Tomoaki Watanabe
Nodoka Moriya
Kazuhisa Okamoto
Takeshi Murata
Masako Funaki
Saeko Matsuura
Masami Kodaira
Saori Tsutsui
Hiromi Ito
Atsushi Yamamoto
Hidehito Okamoto
Chihiro Narita
Kazuyoshi Takehara
Shinichi Kudo
Osamu Tsuchihashi
Yuki Kusajima
Maiko Kikuchi
Takahiro Karino
Kazuya Ikuta
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Nana Yagi
Hiroyuki Seki
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Ryo Yokomizo
Yasuhiro Ando
Takayuki Ichinose
Chiharu Yoshizaki

Character Design

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models

Nintendo staff

Sound Director

Shohei Bando

Music

Aya Tanaka

Sound Effects

Osamu Narita
Shohei Bando
Masato Aihara
Takashi Watanabe
Shin-ya Watabe

Sound Program

Takayuki Iwabuchi
Keita Hoshi

Graphics Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Sound Support

Koji Kondo

North American Localization

Rich Amtower
William Barnes
Reiko Ninomiya
Shawn Seavers
Bill Trinen

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Thomas Hertzog
Michael Chipman
Sean Egan
Kathy Huguenard
Mika Kurosawa

Special Thanks to

Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima
Jin Kamohara
Kikuko Nagasawa
Hitoshi Takiyama
Ichiro Shimakura
Keisuke Sato
Eriko Mikami
Osamu Tsujikawa
All Nintendo
All Hudson
Super Mario Club staff

Coordination

Miyuki Hirose
Ryunosuke Suzuki

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Hidetoshi Endo

Producers

Hiroshi Sato
Atsushi Ikeda

Senior Producer

Shinji Hatano

Executive Producers

Satoru Iwata
Hiroshi Kudo