Mario Party 6 (GCN)

Region: USA

Game Listing

Game Director

Shuichiro Nishiya

Planning Director

Shinichi Nakata

Planning

Tatsumitsu Watanabe
Yukiko Mikami
Satoru Yokota
Yuka Sasaki
Takeru Sugimoto
Atsushi Nakao
Shigeru Okita
Hironobu Aizawa
Koji Yamamoto
Yoshiyuki Mori
Fumihisa Sato

Programming Director

Hideki Sahashi

Programming

Mitsuhiro Takahashi
Hiroshi Ishimaru
Yoko Miyabayashi
Yukio Ode
Masayuki Shinohara
Yasuaki Naruse
Kazufumi Shimizu
Yusuke Takumi
Shinichi Hiramori
Tomohisa Saito
Akira Matsumoto
Kenji Ohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Izumi Fukuda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Tadao Shoyama
Takayuki Hanamasu
Takahiro Matsumoto
Satoshi Sakaguchi
Yuji Tanaka
Katsuhiko Kii
Nobuhide Takano
Koji Taguchi
Daisuke Hashimoto
Shinichi Fukui
Yoshikazu Hosoda

Design Director

Yukinori Goto

Graphic Design

Moto Yamaguchi
Kayo Fujimoto
Takuya Aoyama
Shuji Kitani
Nodoka Moriya
Saori Tsutsui
Hiroshi Baba
Kazuhisa Okamoto
Saeko Matsuura
Yoko Kawana
Masami Kodaira
Atsushi Nakagawa
Osamu Tsuchihashi
Yuki Togashi
Atsushi Yamamoto
Takahiro Karino
Kazuya Ikuta
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Takayuki Ichinose
Akira Mizoguchi
Yuya Rokuyama
Hiroyuki Seki
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Ryo Yokomizo
Yasuhiro Ando
Chiharu Yoshizaki
Takuya Hirano
Nobuhiko Inoue
Naoki Kubo
Takashi Sakamoto
Miki Shimada
Ryota Takahashi
Koji Tokuyama
Munenori Hitomi
Yuji Yano

Character Design

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models

Nintendo staff

Sound Director

Keita Hoshi

Music

Hironobu Yahata
Shinya Outouge

Sound Effects

Shinya Watabe
Osamu Narita
Shohei Bando
Masato Aihara
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System

Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Graphics Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

Sound Support

Koji Kondo

Technical Support

Takayuki Hashida
Shinobu Suzuki
Nintendo IRD staff

North American Localization

Erik Peterson
Reiko Ninomiya
Rich Amtower

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Eric Bush
Sean Egan
Tom Hertzog
Kyle Hudson
Robert Johnson
Mika Kurosawa
Michael Leslie
Teresa Lillygren
Chris Needham
Rich Richardson
Randy Shoemake

Special Thanks to

Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
Riko Asuwa
Shota Takahashi
Kazutoshi Uehara
Osamu Tsujikawa
Everyone at Nintendo
Everyone at Hudson
Super Mario Club staff

Coordination

Miyuki Hirose
Tomomi Sano
Ryunosuke Suzuki

Senior Director

Kenji Kikuchi

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Hidetoshi Endo

Producers

Atsushi Ikeda
Hiroshi Sato

Senior Producer

Shinji Hatano

Executive Producers

Satoru Iwata
Hiroshi Kudo