Mario Party 7 (GCN)

Region: USA

Manual Listing

Game Director

Shuichiro Nishiya

Planning Director

Tatsumitsu Watanabe

Planning

Yukiko Mikami
Satoru Yokota
Tetsuya Kodama
Takeru Sugimoto
Atsushi Nakao
Shigeru Okita
Noriyuki Saeki
Kazuhiro Takada
Yoshikazu Takahashi
Hiroshi Kurimoto
Daisuke Sunaga
Fumihisa Sato

Program Director

Hideki Sahashi

Programming

Hiroshi Ishimaru
Masayuki Shinohara
Yoko Miyabayashi
Yukio Ohde
Koji Yagi
Kazutoshi Uehara
Kazufumi Shimizu
Jyunichi Sato
Tsuyoshi Kawajiri
Yusuke Takumi
Akira Matsumoto
Kenji Oohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Izumi Fukuda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Tadao Syoyama
Takayuki Hanamasu
Takahiro Matsumoto
Satoshi Sakaguchi
Haruhiko Tanuma
Shoji Hiasa
Takeshi Ota
Takashi Noshiro
Takanori Ohde

Design Director

Saori Tsutsui

Graphic Design

Moto Yamaguchi
Kayo Fujimoto
Takuya Aoyama
Hitoshi Takiyama
Shuji Kitani
Nodoka Moriya
Norie Iwakuma
Hiroshi Baba
Haeyoung Park
Kazuhisa Okamoto
Saeko Matsuura
Yoko Kawana
Shunsaku Yamamoto
Masami Kodaira
Atsushi Nakagawa
Osamu Tsuchihashi
Masahiko Yamada
Takahiro Karino
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Akira Mizoguchi
Yuya Rokuyama
Hiroyuki Seki
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Ryo Yokomizo
Yasuhiro Ando
Mikio Kita
Chiharu Yoshizaki
Hiroshi Oakajima
Takahiro Asano
Takahito Tatezawa
Masayuki Tsuboi
Akira Narita
Noboru Matsumura

Original Character Design

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Models

Nintendo Staff

Sound Director

Shohei Bando

Music Director

Ichiro Shimakura

Music

Hironobu Yahata
Shinya Outouge

Music Mastering

Tatsuo Yokoyama

Sound Effects

Shinya Watabe
Koji Mizuguchi
Osamu Narita
Takashi Watanabe
Kosuke Hirayama

Sound Programming

Takayuki Iwabuchi
Keita Hoshi

Graphic Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue
Kanae Kobata
Aya Oyama
Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Sound Support

Koji Kondo

Technical Support

Chikara Shibata

North American Localization

Alan Averill
Thomas Connery

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff

NOA Product Testing Staff

Yoshinobu Mantani
Shuji Hashimoto
Rob Crombie
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Robert Johnson
Michael Leslie
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Tomoko Mikami
Roger Harrison

Special Thanks

Tomomi Sano
Tetsuya Komatsu
Shota Takahashi
Osamu Tsujikawa
Mitsuo Hasunuma
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
All of Nintendo
All of Hudson
Super Mario Club Staff

CG Illustration

Wataru Yamaguchi
Yu Kitai

CG Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

Artwork

Kazuya Yoshioka

Manual Edition

Haruki Mitani

Senior Director

Kenji Kikuchi

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Associate Producer

Miyuki Hirose

Producers

Hiroshi Sato
Atsushi Ikeda

Senior Producer

Shinji Hatano

Executive Producers

Satoru Iwata
Hidetoshi Endo