Mario Power Tennis (GCN)

Region: USA

Game Listing

Game Design: Main

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director

Haruki Kodera

Graphics Director

Fumihide Aoki

Sound Director

Masaaki Uno

Opening Movie Directors

Atsushi Fujimoto
Kazuhiko Tsukada

Assistant Directors

Yusuke Sugimoto
Akiko Sato

Text

Shugo Takahashi
Yusuke Sugimoto
Kentaro Sakou

Game Design: Staff

Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

Lead Programming

Haruki Kodera
Yasuhiro Taguchi

Programming

Yutaka Yamamoto
Toru Takamatsu
Kazunori Mimori
Ikuo Komiyama
Hiroyuki Watanabe
Haruki Ooe

Programming Support

Kenji Numaya

Character Design

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Fumihide Aoki

Original 3-D Models

Nintendo EAD Staff

3-D Character Animation

Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Shinichiro Sugimoto
Kaori Matsunaga
Kanako Horiguchi
Natsuko Takeuchi
Teppei Kamata

3-D Map Graphics

Mitsumasa Muraishi
Junichi Ochiai
Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Akiko Komiya

Windows & Lettering
Design & Graphics

Mitsumasa Muraishi
Natsuko Takeuchi
Ayumu Shindo

Opening Movie
Ending Movie
Ceremony Movies

Goh Aun Hoe
Spencer Ooi
Chai Wei Siong
Raymond Cheah
Edward Quah
Ng Keen Hong

Movie Plan

Ryo Inoguchi
Atsushi Fujimoto

Music

Motoi Sakuraba

Sound Effects

Masaaki Uno
Hikaru Ogawa
Taro Bando
Yoji Inagaki
Mitsuhiro Hikino
Toru Asakawa

Voice

Kazumi Totaka
Toru Minegishi
Atsushi Masaki
Sanae Suzaki
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Scott Burns
Delores Rogers
Deanna Mustard
Jen Taylor
Nate Bihldorff
Charles Martinet

Sound Support

Koji Kondo

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphics Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

CG Illustration

Wataru Yamaguchi

Package & Manual

Fumiyoshi Suetake

Coordination

Masaaki Uno
Shinya Sano
Daisuke Hara
Tasuku Machida

North American Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

North American Localization

Nate Bihldorff
Tim O'Leary

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Randy Shoemake
Eric Bush
Sean Egan
Rich Richardson
Tim Casey
Ed Ridgeway
James Sakshaug
Zac Evans
Jeffrey Storbo
Nicko Gonzalez
Pat Wells
Chris Needham
David Hunziker
Phil Honeywell
Terral Dunn
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren

Assistant Producer

Toshiharu Izuno

Special Thanks to

Polyassets United INC
Sound Design ON

Produced by

Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer

Satoru Iwata