Mario Superstar Baseball (GCN)

Region: USA

Game Listing

Director

Hideki Tomida

Programming

Takayuki Ozaki
Makoto Nakano
Hideyuki Michibayashi
Akira Iguchi
Hideki Kurosaki
Naoyuki Ohtsuka
Yusuke Kashiro

Graphic Art

Hisato Sotosa
Yukiya Matsuura
Masahiro Hoshino
Yasuhiro Maruo
Yasunori Korenaga
Sayuri Okumiya
Yutaka Sakai
Motoharu Morishita
Masato Tanaka
Tomoya Momota
Hirotomo Ishii
Nachi Mizuki
Tetsuo Fukaya
Miki Shimizu
Sanae Gyobu
Hiromi Sano
Megumi Kitagawa
Masahiko Uchida
Kenji Edamatsu
Sachiko Sato
Takashi Yoshida

Support Graphics

Yasuko Teraoka
Masahiro Teraoka
Yoshitaka Tanigawa

Sound

Ayako Yamaguchi
Masasi Sugiyama
Nobuhiro Ohuchi
Kenichi Takahara
Toshio Kajino

Concept

Shinsuke Kimura
Tatsuhiro Kataoka
Sakon Kanayama
Shoji Terai
Hiroki Nishigaki

Songs

Steven Owyer
Yuko Umebayashi
Souhei Komori
Shogo Shibata
Masakazu Fujii
Tsutomu Shimamura
Madoka Nakashima
Yuki Hakaridani
Daisuke Matsumoto
Tatsuhiro Mizoguchi
Takuro Suzuki

Opening & Ending Movie

Kazuhiko Tsukada

Movie Support

Takumi Kawagoe

Supervisors

Takashi Tezuka
Takahiro Harada

Supervisors (Graphics)

Tsuyoshi Watanabe
Yo Onishi
Kanae Kobata

Sound Support

Koji Kondo
Taro Bando

Voices

Charles Martinet
Dexter Manley
Kaoru Sasajima
Hironori Miyata
Atsushi Masaki
Kazumi Totaka
Toru Asakawa
Delores Rogers
Deanna Mustard
Katsumi Suzuki
Sanae Susaki
Takashi Nagasako
Nate Bihldorff
Toru Minegishi
Kit Harris

Public Relations

Kenta Nakamura

Artwork

Keisuke Kadota
Ryuichi Suzuki

CG Illustration Supervisor

Wataru Yamaguchi

Debug

Naoki Takami
Go Endo
Super Mario Club Staff

Special Thanks

NowProduction Co., Ltd
PolyAssets United Inc.
Masashi Jinbo
Masaya Imoto
Takako Maeda
Takeshi Sakamoto
Hideki Ohguchi
Takayasu Shirazu
Mitsutoshi Matsumura
Michiharu Takaya
Shinichiro Takahashi
Shintaro Imai
Kenji Arita

Producers

Yasushi Ono
Toyokazu Nonaka

Executive Producer

Satoru Iwata

North American Localization

Nate Bihldorff
Thomas Connery
Shino Overaa

North American Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Randy Shoemake
Eric Bush
Sean Egan
Rich Richardson
Tim Casey
Mika Kurosawa
Tomoko Mikami
Teresa Lillygren