Mario Super Sluggers (Wii)

Region: Japan

Game Listing

Director

Hideki Tomida

Programming

Takayuki Ozaki
Naoyuki Ohtsuka
Ryosuke Yasui
Hideyuki Michibayashi
Shogo Shibata
Takehito Okamoto
Shigeru Sato
Yoshitsugu Kondo
Kunihiko Kurokawa

Art Director

Masahiro Hoshino

Graphic Art

Hisato Sotoosa
Masato Tanaka
Noriko Uono
Katsuhiko Otani
Yutaka Sakai
Koichiro Yamamoto
Yasuhiro Maruo
Sayuri Okumiya
Yoichi Takeda
Megumi Hatano
Yoshie Kumagai
Miki Shimizu
Natsumi Obe
Asami Koga
Maori Nakagawa
Hiromi Sano
Sanae Gyobu
Nachi Mizuki
Madoka Nakashima
Keiko Ueda
Yukiya Matsuura
Chihiro Suzuki
Reiko Yamane
Shoichi Nakaoka
Yuri Yamamura
Megumi Irie
Chieko Itanami

Sound

Ayako Yamaguchi
Masashi Sugiyama
Nobuhiro Ohuchi
Kazuyuki Fujita

Mix Engineering

Toshiaki Kitahata
Takashi Funama
Naoko Fukuoka

Conception

Shinsuke Kimura
Takako Maeda
Sakon Kanayama
Yuji Yamada
Tatsuhiro Mizoguchi
Ryota Kobayashi
Yuko Umebayashi
Takayasu Shirazu

Songs

Natsumi Obe
Shuta Kato
Shinsuke Kimura
Sanae Gyobu
Yasuyuki Kudo
Chihiro Suzuki
Takuro Suzuki
Madoka Nakashima
Megumi Hatano
Tetsuo Fukaya
Junichi Murata
Yuji Yamada
Yasuaki Hashimoto
Kazumi Yamabe
Tomoaki Tsujino
Daisuke Fujita
Reiko Yamane
Shoji Terai
Akira Mochizuki
Steven Dwyer
Yuko Umebayashi
Souhei Komori
Shogo Shibata
Masakazu Fujii
Tsutomu Shimamura
Yuki Hakaridani
Daisuke Matsumoto
Tatsuhiro Mizoguchi

Opening & Ending Movie

Kazuhiko Tsukada

Movie Support

Takumi Kawagoe

Supervisor

Takashi Tezuka

Graphic Supervisors

Kanae Dohta
Yuri Adachi
Tsuyoshi Watanabe

Sound Support

Koji Kondo
Taro Bando
Akito Nakatsuka
Tomokazu Abe

Voice

Charles Martinet
Deanna Mustard
Scott Burns
Nae Bihldorf
Kit Harris
Delores Rogers
Dex Manley
Sam Kelly
Caety Sagoian
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Kazumi Totaka
Motoki Takagi
Atsushi Masaki
Toru Asakawa
Toru Minegishi
Kaoru Sasajima
Hironori Miyata
Toshihide Tsuchiya
Sanae Susaki

Public Relations

Daigo Kumazawa

Artwork

Ryuichi Suzuki
Aki Sakurai
Harumi Mochizuki
Ryo Koizumi

CG Illustration

Yu Kitai
Shigehisa Nakaue
Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

Debug

Super Mario Club staff
Digital Hearts Co., Ltd

Special Thanks

Nowproduction Co., Ltd
PolyAssets United Inc
Alchemy Studio
Atsushi Shiozawa
Nobuharu Kameya

Associate Producers

Yuya Sato
Nobuo Matsumiya

Producers

Yasushi Ono
Toyokazu Nonaka

Executive Producer

Satoru Iwata