Mario Tennis (N64)

Region: USA

Game Listing

Main Game Design

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director

Haruki Kodera

Sound Director

Masaaki Uno

Opening Directors

Yasuhiro Taguchi
Atsushi Fujimoto

Assistant Directors

Yusuke Sugimoto
Toru Takamatsu

Game Design Staff

Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Kentaro Sakou

Main Programmers

Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Support Programmer

P.E. Jareth Hein

Sound Support

Norio Shimizu
Kaoru Shimada

Original Characters

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

3D Character Graphics

Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Masayuki Hashimoto
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

3D Graphics

Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Kanako Horiguchi
Hidetoshi Sakamoto
Kaori Matsunaga

Screen Layout & 2-D Graphic Design

Mitsumasa Muraishi

Original Music Composers

Kazumi Totaka
Kozue Ishikawa
Yukio Kaneoka

Music Composition & Arrangement

Motoi Sakuraba

Voice Actors

Charles Martinet
Penn Badgely
Jessica Chism
Kate Flemming
Mike Madeoy
Jen Taylor

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo

Graphic Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato

CG Design & Package Design

Yusuke Nakano

CG Design Support

Wataru Yamaguchi
Michiyo Oshio

Japanese Manual Editors

Ryuji Hagino
Naruhisa Kawano

Public Relations

Atsushi Tejima
Mitsuaki Hagishima
Asako Haruhana

Coordinators

Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Masaki Tawara

Special Thanks to

Super Mario Club Staff
Atsushi Okada

NORTH AMERICA Localization

Bill Trinen
Michelle Powers

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan

Special Thanks to

Minoru Arakawa
Manabu "Mike" Fukuda
Gail Tilden
NOA Debug Staff
The Treehouse

Produced by

Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi