Keiko Obata

Special Thanks

Wario's Woods (NES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKeiko Obata