Keiko Obata

Wario's Woods (NES)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Special ThanksGameKeiko Obata