Noriko Tsutomu

Music

Yoshi's Cookie (GB)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNoriko Tsutomu

Yoshi's Cookie (NES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNoriko Tsutomu