Tatsukichi

Director

Yoshi's Cookie (GB)

RegionWhere creditedCredited as
USAGame Tatsukichi

Yoshi's Cookie (NES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGame Tatsukichi