Tomomitsu Matsushita

Sound Effects

Yoshi's Island DS (NDS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameTomomitsu Matsushita