Katsuyuki Hoshino

Super Paper Mario (Wii)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ArtworkGameKatsuyuki Hoshino