Natsuko Takeuchi

3-D Character Animation

Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Takeuchi

Mario Power Tennis (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Takeuchi

3-D Map Graphics

Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Takeuchi

Windows & Lettering Design & Graphics

Mario Golf: Advance Tour (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Takeuchi

Windows & Lettering
Design & Graphics

Mario Power Tennis (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Takeuchi