Chiharu Yoshizaki

Graphic Design

Mario Party 5 (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameChiharu Yoshizaki

Mario Party 6 (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameChiharu Yoshizaki

Mario Party 7 (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAManualChiharu Yoshizaki

Mario Party 8 (Wii)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameChiharu Yoshizaki

Mario Party DS (NDS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameChiharu Yoshizaki