Kenichi Yoshimoto

Sound

Dance Dance Revolution: Mario Mix (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAManualKenichi Yoshimoto