Keiko Kinoshita

Special Thanks

Super Mario Odyssey (Switch)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKeiko Kinoshita

Nintendo: Programming

Mario Kart 7 (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKeiko Kinoshita