Keiko Kinoshita

Mario Kart 7 (3DS)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Nintendo: ProgrammingGameKeiko Kinoshita

Super Mario Odyssey (Switch)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Special ThanksGameKeiko Kinoshita