Washino Shintaro

Other Production Staff

Mario Kart Arcade GP (Triforce)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameWashino Shintaro