Masaru Mitsuyoshi

Special Thanks

Mario Kart Arcade GP (Triforce)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameMasaru Mitsuyoshi (Nintendo)