Masaru Mitsuyoshi

Mario Kart Arcade GP (Triforce)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Special ThanksGameMasaru Mitsuyoshi (Nintendo)