Yuta Yamashita

Captain Toad: Treasure Tracker (WiiU)

USA

RoleWhere creditedCredited as
StaffGameYuta Yamashita

Super Mario Odyssey (Switch)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Super Mario Odyssey Crew: Network ProgrammingGameYuta Yamashita