Shohei Komatsu

Super Mario Odyssey (Switch)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Super Mario Odyssey Crew: Voice Cast (Cappy)GameShohei Komatsu