Go Shinomiya

Super Mario Odyssey (Switch)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Super Mario Odyssey Crew: Voice CastGameGo Shinomiya