Tetsu Hashimoto

Special Thanks to

Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameTetsu Hashimoto
JapanGameTetsu Hashimoto
EuropeGameTetsu Hashimoto
JapanManualTetsu Hashimoto