Jun'ya Kadono

Also credited as: Junya Kadono

Main Programming

Paper Mario: Sticker Star (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameJun'ya Kadono

Programmers

Paper Mario (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameJunya Kadono

Programming

Paper Mario: The Thousand-Year Door (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameJun'ya Kadono

Super Paper Mario (Wii)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameJun'ya Kadono

Special Thanks

Mario Kart: Super Circuit (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameJunya Kadono