Kaoru Shimada

Course Design

Mario Golf (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Event Programming

Mario Golf: Advance Tour (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Opening Programmer

Mario Golf (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Programming Staff

Mario Golf (GBC)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Mario Golf (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Mario Tennis (GBC)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Sound Support

Mario Tennis (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada

Support Programs

Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKaoru Shimada