Shuji Shimizu

Game Design

Mario Tennis Open (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Game Design Staff

Mario Golf (GBC)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Mario Golf (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Mario Golf: Advance Tour (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Mario Tennis (GBC)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Mario Tennis (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Mario Tennis: Power Tour (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAManualShuji Shimizu

Game Design: Staff

Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu

Mario Power Tennis (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShuji Shimizu