Shin Yamanouchi

Also credited as: Sin Yamanouchi

Character Design

Mario Golf: Advance Tour (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShin Yamanouchi

Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShin Yamanouchi

Mario Tennis: Power Tour (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAManualShin Yamanouchi

Original Characters

Mario Tennis (GBC)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameSin Yamanouchi

Mario Tennis (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShin Yamanouchi

Original Characters by

Mario Golf (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShin Yamanouchi