New Super Mario Bros. (NDS)

Region: USA

Game Listing

General Producer

Takashi Tezuka

Producer

Hiroyuki Kimura

Director

Shigeyuki Asuke

Assistant Directors

Masahiro Imaizumi
Taku Matoba

Map & Level Design

Masataka Takemoto
Yasuhisa Yamamura
Kosono Okina
Haruka Kakinuma
Shinya Hiratake

Design Director

Masanao Arimoto

Character Design

Daisuke Kageyama
Akiko Hirono
Hirohito Shinoda
Ryuji Kobayashi

Field Design

Yasuyo Iwawaki
Miki Watanabe

World Map Design

Taeko Sugawara
Hirotake Otsubo

UI Design

Hidekazu Ota
Takahiro Hamaguchi

Effects Design

Keijiro Inoue
Motoaki Fukuda
Sayaka Yano

Design Assistance

Mariko Sanefuji
Mitsuko Okada
Masaaki Ishikawa

Programming Director

Toshihiko Nakago

Main Programming

Nobuhiko Sadamoto
Eiji Noto

Player Programming

Satoru Takahata

Field Programming

Kiyoshi Koda

Enemy Programming

Tatsuo Nishiyama
Hisashi Okada
Yasunari Soejima
Kenichi Nishiyama
Keiji Takahashi

Programming

Masaru Nii
Atsushi Nishiwaki
Masaro Sakakibara
Hiromichi Miyake
Gentaro Takaki
Norihisa Ashida
Takafumi Noma

System Programming

Kenzo Hayakawa
Yoshitaka Takeshita
Yuichi Yamamoto
Yukari Suzuki

Sound Director

Koji Kondo

Music

Asuka Ota
Hajime Wakai

Sound Programming

Taiju Suzuki

Voice

Charles Martinet

Demo Scene Director

Shigefumi Hino

Graphic Support

Yo Ohnishi
Kanae Kobata
Aya Oyama
Tsuyoshi Watanabe

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda

Debug

Kimiharu Hyodo
NOA Product Testing Department
SUPER MARIO CLUB

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff

North American Localization

Rich Amtower
Tim O'Leary

Special Thanks

SRD
Emi Tomita
Takako Ishii

Supervisor

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Satoru Iwata