New Super Mario Bros. U (WiiU)

Region: USA

Game Listing

Producer

Takashi Tezuka

Coproducer

Hiroyuki Kimura

Director

Masataka Takemoto

Game Design

Shigeyuki Asuke
Daiki Iwamoto
Ryutaro Kanno

Level Design

Takayuki Ikkaku
Kenta Usui
Yasuhiro Akama
Yuka Kawasumi
Yasuhisa Yamamura

Level Design Adviser

Toshihiko Nakago

Lead Design

Masanobu Sato

Character Design

Hirohito Shinoda
Keisuke Umeda
Yuki Hamada

Field Design

Yasutomo Nishibe
Masanao Arimoto
Yasuyo Iwawaki
Yuka Sawano
Shunichi Shirai
Mayako Sugimoto
Tadashi Tanaka

World Map Design

Takeshi Koike
Saki Kaneko

UI Design

Satoko Okada
Mariko Tachibana

Visual Effect Design

Haruyasu Ito

Design Adviser

Atsushi Miyagi

Programming Director

Shiro Mouri

System Programming

Shintaro Sato
Takuma Oiso

Player Programming

Keigo Nakanishi

Cinematic Programming

Makoto Sasaki

Field System Programming

Hisashi Okada

Enemy & Object Programming

Tatsuo Nishiyama
Kenichi Nishiyama
Arisa Kitani
Keiji Takahashi
Etsuko Sakai
Fumiya Nakano
Takuma Deguchi
Toshiyuki Doi

World Map Programming

Yasunari Soejima
Koji Sakai

UI Programming

Kiyoshi Koda
Masaru Nii
Akira Mizukami

Sound Engineering

Yohei Miyagawa
Natsuko Yokoyama

Music

Shiho Fujii
Mahito Yokota

Sound Adviser

Koji Kondo

General Coordination

Tsutomu Kaneshige
Shinichi Ikematsu

Cinematic Director

Tomoe Aratani

Cinematic Design

Yoshikazu Sumioka
Masaya Akiyama
Takahiro Nishigaki
Asako Shibata

Character Supervisors

Akiko Kato
Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Technical Support

Yuta Ogawa
Takehiro Oyama
Masahiro Takeguchi

NOA Localization Management

Leslie Swan
Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary

NOA Localization

Camilo Alba Navarro
Hélène Bisson-Pelland
Robert Heiret
Laurence Millerioux-Tanen
César Pérez
Eric Smith
Ethan Stockton

NOE Localisation Management

Erkan Kasap
Takashi Katagiri
Jamie Grant

NOE Localisation

Grégory Moreau
Andrea Jähn
Steffen Lotz
Daniel Campbell
Matthew Fosbrook
Marie Suffert
Tito Leati
Emanuele Fabbioni
Gunnar Friedrich
Jesko von Werthern
Blanca Hueso Taulés
Miguel Sánchez Esteban
Saskia Doorschodt
Carsten Harmans
Stanislav Bush
Alexey Nikitin
Rodrigo Dias
Paulo Barata

Testing

Naoki Takami
Hitoshi Kanetani
Ryuji Hamaguchi
Naofumi Terazono
Mario Club Co., Ltd.
NOA Product Testing
NOE Quality Assurance
All General Support Group

Special Thanks

Takumi Kawagoe
Shunsuke Makita
Yoji Inagaki
Takahiro Watanabe
Yuki Tsuji
Keisuke Nishimori
Yoko Fukuda
Aya Shida
Junki Ikeuchi
Shigetoshi Kitayama
Takuhiro Dohta
Takahiro Takayama
Tomohisa Saito
Hirokazu Matsui
Yuki Ijiri
Norio Asakura
Daiki Nishioka
Ryusuke Yoshida
Naoko Ayabe
Takumi Wada
Yuri Adachi
Yusuke Nakano
Takashi Hosoi
Keizo Kato
SRD
IMAGICADIGITALSCAPE Co., Ltd.
Mox Co., Ltd.

General Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Satoru Iwata