New Super Mario Bros. Wii (Wii)

Region: USA

Game Listing

Producers

Takashi Tezuka
Hiroyuki Kimura

Director

Shigeyuki Asuke

Planning

Yusuke Amano
Masanao Arimoto
Shigefumi Hino

Map & Level Design Director

Toshihiko Nakago

Map & Level Design

Yasuhisa Yamamura
Masataka Takemoto
Kenta Usui
Ryutaro Kanno
Takayuki Ikkaku

Lead Design

Michiho Hayashi

Player Design

Keisuke Nishimori
Tomomi Marunami

Character Design

Masaaki Ishikawa
Masanobu Sato
Ryota Akutsu
Manabu Hiraoka
Kazunori Fujii

Field Design

Eiji Mukao
Kosono Okina
Mari Shibata

World Map Design

Jun Takamura
Takeshi Koike

UI Design

Mei Ide
Yoshifumi Masaki
Satoko Okada

Effects Design

Sayaka Nishimura

Design Adviser

Atsushi Miyagi

Design Support

Daisuke Ito
Tomomi Imazu
Kaori Kinoshita
Kunihito Ihara

Programming Director

Makoto Sasaki

Player Programming

Keigo Nakanishi

Field Programming

Kouji Sakai

Enemy Programming

Tatsuo Nishiyama
Kenichi Nishiyama
Keiji Takahashi
Keiichiro Kato
Ken Watanabe
Yosuke Oshino

System Programming

Hisashi Okada
Kenzo Hayakawa

UI Programming

Kiyoshi Koda

World Map Programming

Shoichi Obayashi

Programming

Yuji Sawatani
Masaro Sakakibara
Misato Sodeyama
Shinji Hatada
Hiromichi Miyake
Masashi Masuoka

Programming Adviser

Yuhiki Otsuki

Sound Director

Kenta Nagata

Sound Programming

Sanae Uchida

Sound Effects

Mitsuhiro Kida
Taiju Suzuki

Music

Shiho Fujii
Ryo Nagamatsu

Voice

Dan Falcone
Kenny James
Sam Kelly
Charles Martinet
Lani Minella
Catey Sagoian
Mike Vaughn

Sound Adviser

Koji Kondo

Coordinators

Tsutomu Kaneshige
Tomoaki Yoshinobu
Hideki Fujii
Rina Yamauchi

Demo Scene Director

Takumi Kawagoe

Demo Scene Motion Design

Yoshikazu Sumioka
Eisuke Sagawa
Tatsuya Sakai
Youko Miyaguchi

Graphic Supervisors

Aya Oyama
Akiko Kato
Kanae Dohta
Tsuyoshi Watanabe

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Shintaro Jikumaru

Localization Management

Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Leslie Swan

NOA Localization

Camilo Alba Navarro
Joanie Grenader
Lars Knudson
Erik Peterson

Debug

Naoki Takami
Ryuhei Matsuura
Mario Club Co., Ltd.
NOA Product Testing

Special Thanks

SRD
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
Mox Inc.
Hirotake Otsubo
Yoshiyuki Oyama
Akito Osanai
Tsubasa Sakaguchi
Yoshiki Haruhana
Takahiro Hamaguchi
Keijiro Inoue
Takuhiro Dohta

General Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Satoru Iwata