Paper Mario (N64)

Region: USA

Game Listing

Chief Director
Game Design

Ryota Kawade

Director

Toshitaka Muramatsu
Takahiro Ohgi
Hironobu Suzuki

Script Writers

Kumiko Takeda
Kaori Aoki

Art Director
Character Design

Naohiko Aoyama

Graphic Designers

Chie Kawabe
Hitomi Nakano
Tokuko Hirose
Takeshi Ando
Shigeyuki Asa
Sachio Kurita
Kiyoshi Mizuki
Jun Takamura
Shinko Konishi
Michiko Ishida
Rumiko Matsumoto
Misa Nagai
Gou Matsuda
Takahiko Shimada
Hiroko Watanabe

Chief Programmer

Kenji Nakajima

Main Programmer

Kaoru Kita

Programmer

Mitsuru Matsumoto

Programmers

Junya Kadono
Tadao Nakayama
Makoto Katayama
Motomu Chikaraishi
Masato Furukawa
Kazuhiro Tamura
Osamu Yamauchi
Kenji Matsumoto

Music Composer

Yuka Tujiyoko

Sound Effects
Sound Programmer

Kenichi Nishimaki

Sound Support

Taishi Senda

Mario & Yoshi Original Music Composer

Koji Kondo

Illustration Support

Yoichi Kotabe

English Screen Text Writer

Nate Bihldorff

NOA Localization Manager

Leslie Swan

NOA Localization Support

Bill Trinen
Michelle Powers
Tim O'Leary
Shari Brown
Andy Hartpence
John Gower

NOA Product Testing Department

Michael Kelbaugh
Jim Holdeman
Kiyohiko Ando
NOA testing team

Translation Manager

Hiro Yamada

Technical Support

Hiroyasu Sasano
Shingo Okamoto
Toshio Sengoku
Tatsuya Matsumoto
Genji Kubota

Special Thanks to

Makoto Kano
Atsushi Tejima
Keizo Kato
Hironobu Kakui
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Takahashi
Kozo Ikuno
Yusuke Kitanishi
Yuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Kenji Yamada
Yumi Nagai
Makiko Asada
Takanori Hino
Ryuichiro Kouguchi
Jun Ikeda
Takamasa Takeshige
Aya Kitanishi
Super Mario Club
Minoru Arakawa
Mike Fukuda
Jeff Miller

Project Manager

Toshiyuki Nakamura

Progress Manager

Kimiyoshi Fukui
Ryouichi Kitanishi

Supervisor

Takashi Tezuka

Producer

Shigeru Miyamoto
Kenji Miki

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi