Super Mario 64 (N64)

Region: Europe

Game Listing

Game Director

Shigeru Miyamoto

Assistant Directors

Yoshiaki Koizumi
Takashi Tezuka

System Programmers

Yasunari Nishida
Yoshinori Tanimoto

Programmers

Hajime Yajima
Daiki Iwamoto
Toshio Iwawaki

Camera Programmer

Takumi Kawagoe

Mario Face Programmer

Giles Goddard

Course Directors

Yoichi Yamada
Yasuhisa Yamamura

Course Designers

Kenta Usui
Naoki Mori
Yoshiki Haruhana
Makoto Miyanaga
Katsuhiko Kanno

Sound Composer

Koji Kondo

Sound Effects

Yoji Inagaki

Sound Programmer

Hideaki Shimizu

3 D Animators

Yoshiaki Koizumi
Satoru Takizawa

Additional Graphics

Masanao Arimoto

Technical Support

Takao Sawano
Hirohito Yoshimoto
Hiroto Yada
SGI N64 Project staff

Progress Management

Kimiyoshi Fukui
Keizo Kato

Screen Text Writer

Leslie Swan

English Translation

Mina Akino
Hiro Yamada

Screen Text Writer

Julien Bardakoff

French Translation

Kenji Haraguchi

Screen Text Writer

Thomas Goerg

German Translation

Thomas Spindler

Mario Voice

Charles Martinet

Peach Voice

Leslie Swan

Special Thanks to

EAD staff
All Nintendo personnel
Super Mario Club staff

Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi