Super Mario 64 DS (NDS)

Region: USA

Game Listing

Producer & Supervising Director

Shigeru Miyamoto

Director

Shinichi Ikematsu

Player Director

Hiroshi Matsunaga

Map & Level Design Director

Makoto Miyanaga

Script & Mini-Game Director

Motoi Okamoto

Sequence Director

Kentaro Tominaga

Map & Level Design

Jun Takamura
Shinko Takeshita
Eiji Mukao

Map Design

Takafumi Kiuchi
Hanako Hisada
Michiko Iwasawa

Enemy & Mini-Game Design Director

Daisuke Kageyama

Character & Enemy Design

Michiho Hayashi
Kenji Shinmoto

Effects Design

Keijiro Inoue
Motoaki Fukuda

Screen Design

Emi Tomita
Yasuyo Iwawaki

Mini-Game Screen Design

Hiroko Tsuji
Hidekazu Ohta

Demo Design & Debug Support

Arisa Hosaka

Music

Kenta Nagata

Sound Programming

Toru Asakawa
Mitsuhiro Hikino
Atsushi Masaki
Sanae Susaki

Programming Director

Toshihiko Nakago

Main System Programming

Toshio Iwawaki

System Programming

Kenzo Hayakawa
Yuichi Yamamoto
Kenji Matsutani
Hiroshi Umemiya

Player Programming

Keigo Nakanishi

Enemy Programming

Takamitsu Kuzuhara
Toshinori Kawai
Takafumi Noma
Masayuki Kuwajima

Screen Programming

Shigehiro Kasamatsu

Mini-Game Programming

Yuji Sawatani
Yukari Suzuki
Yoshitaka Takeshita
Eiji Nishikawa

3-D Engine Programming

Hiroki Sotoike

Touch Draw Programming

Takuhiro Dohta

Voice

Charles Martinet
Leslie Swan
Kazumi Totaka
Jen Taylor

Progress Management

Keizo Kato

North American Localization

Nate Bihldorff
Thomas Connery
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Leslie Swan
Bill Trinen

Technical Support

Hironobu Kakui
Shingo Okamoto

Character Design and Supervision

Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

Object Design Support

Kimihiro Ozaki
Kozue Muto
Mutsumi Oda
Fumihiro Matsumoto

Programming Support

Masato Kimura
Yasuhiro Kawaguchi
Kenji Yamamoto
Satoru Osako
Tetsuya Nakata
Keizo Ohta
Hiroyuki Kono
Shinji Okane

Development Environment Support

Akio Terui
Hiroto Yada
Jin Ikeda
Keiko Akiyama
Kenji Nishida
Koji Yoshizaki
Makoto Takano
Masamichi Sakaino
Masashi Seiki
Minoru Hatamoto
Shunsaku Kitamura
Shunsuke Makita
Takashi Endo
Takeshi Shimada
Tetsuya Mominoki
Tomoyoshi Yamane
Toshikazu Kitani
Yasuki Tawaraishi
Yasunari Nishida
Yasushi Ida
Yasuyuki Tahara
Yoshinori Tanimoto
Yoshitaka Yasumoto
Yuki Moriwaki
Yusuke Kurahashi

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Rich Richardson
Tom Hertzog
Patrick Taylor
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren

Product Management

Yoshikazu Yamashita

Special Thanks

Seiki Ishihara
Yutaka Arata
Norihisa Ashida
All EAD
SRD
Nintendo 64 Super Mario 64 Original Staff

Executive Producer

Satoru Iwata