Super Mario Galaxy (Wii)

Region: USA

Game Listing

Game Design Concept

Shigeru Miyamoto

Director & Game Design

Yoshiaki Koizumi

Level Design Director

Koichi Hayashida

Level Design

Futoshi Shirai
Daisuke Tsujimura
Haruka Kakinuma
Ryutaro Kanno
Toshihiro Kawabata

Script

Takayuki Ikkaku

Program Director

Naoki Koga

Player Character Programming

Hideaki Shimizu

Game Programming Lead

Takeshi Hayakawa

Movie Scene Programming

Tatsuro Ota

Camera Programming

Katsuyasu Ando

System Programming

Atsushi Yamaguchi

Boss Character Programming

Norihiro Aoyagi

Collision System Programming

Hirokazu Matsuda

Enemy Character Programming

Kiyoshi Takeuchi

Event Programming

Hideyuki Sugawara

Design Coordinator

Takeshi Hosono

Character Design Lead

Kenta Motokura

Character Design

Atsushi Mishima
Daisuke Watanabe
Rikuto Yoshida
Masanori Esaki
Kazuhiro Saito
Takumi Ishii

Character Animation Design

Hiroko Ihara
Masayuki Kawakita
Tetsuro Horimizu

Planet Design Lead

Kazumi Yamaguchi

Planet Design Manager

Hiromu Takemura

Planet Design

Kenji Ishii
Kazunori Hashimoto
Takuro Shimizu
Sanae Suzuki
Ritsuko Tanaka
Tetsu Shoji
Noriko Urita

UI Design & Visual Concept

Yasuhiko Matsuzaki

UI Design

Mei Ide

Effect Design

Yumiko Matsumiya

Movie Scene Director

Masaki Yokobe

Movie Scene Animation

Katsuki Hisanaga
Kouichi Terasawa
Naoyuki Yoshida
Hisashi Tohyama

Movie Scene Object Design

Shinsuke Yamasaki

Movie Scene Effect Design

Haruyasu Ito
Motoaki Fukuda

Sound Director

Masafumi Kawamura

Music

Mahito Yokota
Koji Kondo

Sound Program & Effects

Yuya Takezawa
Shigetoshi Gohara

Voice

Charles Martinet
Kenneth W. James
Samantha Kelly
Mercedes Rose
Catey Sagoian

Performance

Mario Galaxy Orchestra

Program Support

Hirohito Yoshimoto
Keizo Ohta

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Keisuke Matsui
Hiroshi Arai
Masato Kimura
Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui

Artwork

Nanako Kinoshita
Kazuma Norisada

Illustration

Shigehisa Nakaue
Ryusuke Yoshida
Yuri Adachi

Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

Debug

Atsushi Tada
Takeshi Nishizawa
Akihito Fujiki
Maki Yoshitake
Mitsuhiro Senoo
Hideki Nakajima
Super Mario Club

Debug Support

Noboru Sunada
Akihiro Sakatani

North American Localization

Gema Almoguera
Julian Chunovic
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Erik Peterson
Scot Ritchey
Kevin Sullivan
Jonathan Yeckley

North American Localization Management

Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

Testing

NOA Product Testing

Special Thanks

Keijiro Inoue
Takahiro Hamaguchi
Tomoaki Kuroume
Atsushi Masaki
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Takumi Kawagoe
Kaoru Sato
Miki Nakagawa
Sayaka Hakoda
Mirai Takezawa
Rie Shimizu
Sakiko Matsuo
Ryo Uchida
Hiroyuki Masuyama
Kozo Kimura
Ryosuke Meguro
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
Nintendo Tokyo Office
All EAD

Producers

Shigeru Miyamoto
Takao Shimizu

Executive Producer

Satoru Iwata