Super Mario Galaxy 2 (Wii)

Region: USA

Game Listing

General Producer

Shigeru Miyamoto

Producers

Yoshiaki Koizumi
Takashi Tezuka

Director

Koichi Hayashida

Program Director

Takeshi Hayakawa

Design Director

Kenta Motokura

Planning

Daisuke Tsujimura
Futoshi Shirai
Haruka Kakinuma
Shinya Hiratake
Daisuke Sato

Program

Katsuyasu Ando
Norihiro Aoyagi
Hideyuki Sugawara
Atsushi Yamaguchi
Tatsuro Ota
Kiyoshi Takeuchi
Kazuya Sumaki
Wataru Tanaka

Planet Design Lead

Kazunori Hashimoto

Planet Design

Masaki Yokobe
Tetsuya Kobayashi
Yasuo Kumakura
Tadashi Tanaka
Naoki Mineta
Makoto Yonezu
Mayako Sugimoto

Character Design Lead

Daisuke Watanabe

Character Design

Rikuto Yoshida
Masahiro Arimitsu
Daisuke Ito
Yoshiakira Nakano
Sho Murata
Masayuki Kawakita
Kunihito Ihara

Effect Design Lead

Kazumi Yamaguchi

Effect Design

Yoko Fukuda
Yumiko Matsumiya

UI Design

Yasuhiko Matsuzaki

Music

Mahito Yokota
Ryo Nagamatsu
Koji Kondo

Sound Program & Effects

Yuya Takezawa
Shigetoshi Gohara
Mitsuhiro Hikino

Voice

Charles Martinet
Dex Manley
Scott Burns
Mercedes Rose
Caety Sagoian
Kenneth W. James
Samantha Kelly
Motoki Takagi
Kazumi Totaka

Performance

Mario Galaxy Orchestra

Graphics Supervisors

Akiko Kato
Aya Oyama
Tsuyoshi Watanabe

Artwork

Nanako Kinoshita
Keisuke Okubo
Daiki Nishioka
Naruhisa Kawano

Illustration

Yuri Adachi
Shigehisa Nakaue
Yu Kitai
Yusuke Nakano

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Keisuke Matsui
Shinji Watanabe
Hisashi Sekoguchi
Yoshito Yasuda
Hiroshi Arai
Ryota Maruko
Masato Kimura
Hironobu Kakui

Debug

Akihiro Sakatani
Kimiharu Hyodo
Mario Club Co., Ltd.

North American Localization

Dave Casipit
Ed Murray
Erik Peterson
Scot Ritchey
Joanie Grenader
César Pérez
Erika Webright
Álex Zarza

Localization Support

Kristin Kirby

North American Localization Management

Nate Bihldorff
Tim O'Leary
Reiko Ninomiya
Leslie Swan

Testing

NOA Product Testing

Special Thanks

Masafumi Kawamura
Hideaki Shimizu
Naoki Koga
Kaoru Sato
Masaaki Sanada
Yuhei Shimpo
Masafumi Matsumura
Keijiro Inoue
Takeshi Hosono
Hirokazu Matsuda
Sakiko Matsuo
Makiko Osada
Mitsuo Sato
Takao Shimizu
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
Nintendo Tokyo Office
All EAD

Executive Producer

Satoru Iwata