WarioWare: D.I.Y. (NDS)

Region: USA

Game Listing

Chief Director

Goro Abe

Director

Taku Sugioka

Script

Kyoko Watanabe

Programming Director

Taku Sugioka

Programming

Takumi Hatakeyama
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Misuzu Yoshida
Tetsuya Sato

Design Director

Masahiko Nagaya

Design

Sachiko Ikeda
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
Yukie Kuwa
Daisuke Yasumatsu
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Masae Bono

Sound Director

Kenichi Nishimaki

Sound

Takeru Kanazaki

Coordination

Tomomi Fujisawa

Game Contents

Goro Abe
Takumi Hatakeyama
Kyoko Watanabe
Sachiko Ikeda
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
Kenichi Nishimaki
Taku Sugioka
Kazuhiko Furukawa
Sensuke Obata
Yasuhito Fujisawa
Yukie Kuwa
Masahiko Nagaya
Misuzu Yoshida
Tomomi Fujisawa
Kenichi Nishidono
Daisuke Yasumatsu
Asako Kagita
Takeru Kanazaki
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Masae Bono
Tetsuya Sato
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Yohei Kubotsu
Kiyoshi Ishibiki
Rika Imaeda
Momo O-oka
Yoki Omura
Isamu Kawase
Ayumu Takeuchi
Atsushi Takeda
Yoshinori Tone
Yoshiaki Nakamoto
Mayu Hamada
Chika Matsuda
Masashi Matsuyoshi
Sotaro Mochizuki

Record Contents

Takeru Kanazaki
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba
Saki Kurata
Hiroki Morishita
Sho Murakami

Comic Contents

Kotobuki Shiriagari
Isami Nakagawa
Sekaiichi Asakura
Masakazu Amahisa
Rei Betsuyaku
Yukie Kuwa
Kenichi Nishidono
Daisuke Yasumatsu
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Masae Bono

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi
Masahiko Nagaya
Asako Kagita

Artwork

Takanao Kondo
Takashi Hosoi

Illustration Supervisors

Yusuke Nakano
Ryusuke Yoshida

Voice

Yasuhisa Baba
Masahiko Nagaya
Asako Kagita
Takeru Kanazaki
Naotaka Onishi
Brady Mehagan
James Anderson
Charles Martinet
Reiko Ninomiya
Alan Averill
Nate Bihldorff
Ann Lin
Leslie Swan
Sara Rades
Faye Hoerauf
Jonathan Yeckley

Debug Support

Kiyoshi Ishibiki
Yoshiaki Onishi
Yuki Tanikawa

Debug

Sensuke Obata
Kenichi Nishidono
Rika Imaeda
Sae Irie
Momo O-oka
Yoki Omura
Emi Kashiuda
Isamu Kawase
Hiroyuki Kawamoto
Shintaro Kirihara
Takeshi Kiriyama
Hiroko Sakaguchi
Yasuhiro Suenaga
Mitsuhiro Seno
Masakazu Takahashi
Aiko Takami
Keito Takayasu
Ayumu Takeuchi
Atsushi Takeda
Atsushi Tada
Akinori Tsuyama
Yusuke Tojima
Yoshinori Tone
Daisuke Naka
Yoshiaki Nakamoto
Tomoko Nadabe
Katsuhiro Ni
Mayu Hamada
Koki Higashino
Naoto Hiruta
Chika Matsuda
Masashi Matsuyoshi
Junko Minami
Tomohiro Minamizaki
Shogo Miyamae
Sotaro Mochizuki
Masaki Mori
Daiki Moriyama
Yuki Yagi
Kuniaki Yamashita
Tomoharu Yamashita
Mitsutaka Yoshida

Technical Support

Norihito Ito
Takehiro Oyama

North American Localization

Rob Heiret
Derek Seklecki
Jonathan Yeckley

NOA Localization Management

Nate Bihldorff
Tim O'Leary
Leslie Swan

North American Debug

Zac Evans
Andrew Kolden
Jeffrey Storbo
NOA Product Testing

Special Thanks

Tomoyoshi Yamane
Nobuhiro Ozaki
Yukiko Furuta
Masatoshi Okuno
Yuichi Ozaki
Ami Makino
Shinji Kurimoto
Masaaki Tatsumi
Emi Haga
Shogo Yachi
Takeshi Narita
Yasuhiro Kobayashi
Tsutomu Kitanishi

Concept

Koichi Kawamoto

Supervisors

Katsuya Yamano
Osamu Yamauchi

Producers

Yoshio Sakamoto
Toshio Sengoku

Executive Producer

Satoru Iwata