WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! (GCN)

Region: USA

Game Listing

Producers

Takehiro Izushi
Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Yoshio Sakamoto
Toshio Sengoku

Directors

Goro Abe
Osamu Yamauchi

Design Director / Character Design

Kou Takeuchi

Sound Director

Ryoji Yoshitomi

Game Design

Goro Abe
Kyoko Watanabe
Ryutaro Takahashi

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Programming

Osamu Yamauchi
Toshihiro Nishii
Kenji Matsumoto
Taku Sugioka
Masahiro Oku
Yuuki Tsuji
Shouichi Kanehisa
Yasuhiro Kobayashi
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Naoki Nakano

Graphic Design

Kou Takeuchi
Naoko Mori
Takeshi Ando
Kyoko Kasuga
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Haruki
Naotaka Onishi

Music

Masanobu Matsunaga
Kenichi Nishimaki

Models

Boji
Ryutaro Takahashi
Yasuko Takahashi
Yuuki Tsuji
Takeshi Ando
Youhei Kubotsu

Voices

Charles Martinet
Tom Eberspecher
Tim O'Leary
Reiko Ninomiya
Leslie Swan
Sara Rades
Norikatsu Furuta
Ryoji Yoshitomi
Kou Takeuchi
Azusa Tajima
Kyoko Watanabe
Yasuko Takahashi
Yuuki Tsuji
Kyoko Kasuga
Naoko Mori
Masaru Nishimura
Atsushi Ikuno
Youhei Kubotsu
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Yukiko Kasuga

Character Supervisor

Youichi Kotabe

GBA WarioWare

Hirofumi Matsuoka
Fukui Kouta
Ryouji Yoshitomi
Noriyuki Satou
Norikatsu Furuta
Kou Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Takao Nakano
Kyoko Miyamoto
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi

North American Localization

Rich Amtower
William Barnes
Reiko Ninomiya
Bill Trinen

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan

Debug