WarioWare: Smooth Moves (Wii)

Region: USA

Game Listing

Producers

Yoshio Sakamoto
Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Osamu Yamauchi
Katsuya Yamano
Toshio Sengoku

Concepts

Koichi Kawamoto

Chief Director

Goro Abe

Director

Taku Sugioka

Game Design

Hideo Hatayama
Ko Takeuchi
Yasutaka Takeuchi
Yoshio Sakamoto
Goro Abe
Norikatsu Furuta
Ryuichi Nakada
Masanobu Matsunaga
Youhei Kubotsu
Takeshi Ando
Naoko Mori
Taku Sugioka
Yuuki Tsuji
Kenichi Nishimaki
Kenji Matsumoto
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Mami Nishimura
Yukie Kuwa
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Naotaka Onishi
Kazuhito Norimoto
Teruyuki Hirosawa
Takahiro Suzuki
Brady Mehagan
Kayoko Murakami
Paul Patrashcu
Waki Shigeta
Naoko Mitome
Kenichi Nishidono
Masahiko Nagaya
Misuzu Yoshida

Program Director

Taku Sugioka

Programming

Yasuhito Fujisawa
Misuzu Yoshida
Masayuki Taira
Yasutaka Takeuchi
Kazuhiko Furukawa
Kenji Matsumoto
Yuuki Tsuji

Character Supervisor

Yoichi Kotabe

Illustration Supervisors

Ryusuke Yoshida
Yusuke Nakano
Masanori Sato

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi

Design Director

Naoko Mori

Design

Kazuhito Norimoto
Mami Nishimura
Naotaka Onishi
Norikatsu Furuta
Youhei Kubotsu
Hideo Hatayama
Takeshi Ando
Kayoko Murakami
Paul Patrashcu
Takahiro Suzuki
Yukie Kuwa
Kenichi Nishidono
Waki Shigeta
Masahiko Nagaya

Sound Director

Kenichi Nishimaki

Music

Naoko Mitome
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba

Artwork

Ryuichi Suzuki
Takashi Hosoi
Sachiko Nakamichi
Hisayo Osanai

Voice Acting

Michele Garrett
Yasuhisa Baba
Masanobu Matsunaga
Charles Martinet
Mami Nishimura
Brady Mehagan
Aaron Lundquist
Tim O'Leary
Leslie Swan
Sara Rades
Alan Averill
Reiko Ninomiya
Nate Bihldorff
Ann Lin

Models

Naotaka Onishi
Masayuki Taira
Yuuki Tsuji
Kazuhito Norimoto
Youhei Kubotsu
Misuzu Yoshida
Yukie Kuwa
Masahiko Nagaya

Debug

Takaya Fujii
Naofumi Terazono

Super Mario Club

Kanta Yokota
Youichiro Fukuda
Takafumi Harano
Kuniaki Yamashita
Yoshiaki Nakamoto
Kiyoshi Ishibiki
Kou Miyauchi
Hiroko Sakaguchi
Sumika Nakamura
Hideo Kakiuchi
Akemi Setogawa
Yuichi Kitamura
Kuniko Fujii
Mami Mikuni
Ryuhei Yamazaki
Junko Minami
Tomoharu Yamashita
Syoichiro Takeyoshi
Sotaro Mochizuki
Rieko Koizumi
Emi Yamanaka
Miwako Takahashi

Special Thanks

Reiko Wakimoto
Masatoshi Okuno
Nobuhiro Ozaki
Hisashi Nogami
Fujiko Nomura
Ken Kato
Soichi Yamamoto
Katsuhiro Nishida
Kyoko Nakazawa
Hitomi Nakano
Masahiro Takeguchi
Kenji Yamada
Ryuta Kaimoto
Yoshito Yasuda

North American Localization

Ann Lin
Reiko Ninomiya

Localization Management

Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff
Jeff Miller

Preproduction Audio and Visual Support

Craig Dysart

Localization Engineering Support

Mark Jawad

Executive Producer

Satoru Iwata