WarioWare: Touched! (NDS)

Region: USA

Game Listing

Producers

Yoshio Sakamoto
Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Katsuya Yamano
Toshio Sengoku

Concepts

Koichi Kawamoto

Chief Director

Ryuichi Nakada

Directors

Goro Abe
Taku Sugioka
Teruyuki Hirosawa

Game Design

Yoshio Sakamoto
Katsuya Yamano
Yoshinori Katsuki
Masani Ueda
Mikio Mishima
Takehiko Hosokawa
Nobuhiro Ozaki
Noriyuki Sato
Masahiro Kawano
Norikatsu Furuta
Masaru Tajima
Ryuichi Nakada
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Hiroshi Momose
Hideo Hatayama
Yasutaka Takeuchi
Fumiko Miyamoto
Ko Takeuchi
Takayasu Morisawa
Eisaku Nakae
Kyoko Miyamoto
Tadashi Matsushita
Ryutaro Takahashi
Masayuki Okada
Sachiko Ikeo
Osamu Yamauchi
Kenichi Nishimaki
Taku Sugioka
Kenji Matsumoto
Yuuki Tsuji
Takeshi Ando
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Yasuhiro Kobayashi
Kazuhiko Furukawa
Sensuke Obata
Kazuhito Norimoto
Yasuhito Fujisawa
Eiko Haruki
Teruyuki Hirosawa
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Yukie Kuwa
Waki Shigeta

Program Director

Taku Sugioka

Programming

Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Masahiro Kawano
Hiroshi Momose
Yasutaka Takeuchi
Eisaku Nakae
Ryutaro Takahashi
Osamu Yamauchi
Kenji Matsumoto
Yuuki Tsuji
Kazuhiko Furukawa
Sensuke Obata
Yasuhito Fujisawa
Masayuki Taira

Character Supervisor

Yoichi Kotabe

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi

Design Director

Takayasu Morisawa
Masaru Nishimura

Design

Masani Ueda
Mikio Mishima
Takehiko Hosokawa
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Hideo Hatayama
Fumiko Miyamoto
Ko Takeuchi
Tadashi Matsushita
Masayuki Okada
Sachiko Ikeo
Naoko Mori
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Yukie Kuwa
Waki Shigeta

Sound Director

Masaru Tajima
Kenichi Nishimaki

Music

Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba

Artwork

Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Kazuma Norisada
Yasuo Inoue

Voice Acting

Charles Martinet
Tom Eberspecher
Tim O'Leary
Reiko Ninomiya
Leslie Swan
Sara Rades
Risa Tabata
Norihide Sasaki
Takehiko Hosokawa
Norikatsu Furuta
Masaru Tajima
Hideo Hatayama
Kyoko Miyamoto
Fumiko Miyamoto
Takayasu Morisawa
Yasuko Takahashi
Yuuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Eiko Haruki
Teruyuki Hirosawa
Mami Nishimura
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Yukie Kuwa
Nate Bihldorff
Christina Peyser
Darren Smith
Jean Nishida
Jiro (Dog)

English Voice Engineer

Kirk Arndt

Models

Teruyuki Hirosawa
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Yukie Kuwa
Boji (Cat)
Ralf (Dog)

North American Localization

Rich Amtower
Thomas Connery
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Erik Peterson

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

Debug

Super Mario Club
Takeshi Akiho
Mitsutoshi Asai
Takeichiro Azuma
Rieko Ishino
Rika Imaeda
Tetsuya Oishi
Masahiro Okuda
Satoe Kunikata
Masatomo Koga
Koji Kobayashi
Ryotaro Shiba
Masaharu Shima
Rika Sugo
Noboru Sunada
Yuuki Takeda
Akinori Tsuyama
Takahiro Nakamura
Go Nakamura
Takeshi Nishizawa
Narimasa Hakodate
Mami Hatta
Junya Hanai
Kotaro Haneda
Ryuji Hamaguchi
Kouki Higashino
Yuji Fukuda
Akihito Fujiki
Osamu Fujita
Toshimune Hosoi
Motoyuki Matsuoka
Keiki Miwa
Miho Murata
Kosuke Yoshimura

NOA Product Testing Dept.

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Jim Holdeman
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Michael Chipman
Roger Harrison

Special Thanks

COROCORO COMIC
Hidemi Osawa
Ryuta Kaimoto
Kazunobu Eri
Yukiko Furuta
Seiki Ishihara
Ryoji Yoshitomi
Manabu Matsumoto
Akira Yano
Yuichi Sakamoto
Kenji Yamada
Masahiro Oku
Takeshi Narita
Yasuhiro Kobayashi
Michiko Yoshida
NOA Lot Check
Naoko Saeki
Masatoshi Okuno
Yasuhiro Matsumoto
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Executive Producer

Satoru Iwata